Lite små kryp

Några flygande insekter . Nyckelpiga och Nässelfjäril är jag bekant med. Men sländan och strecket är inte bekanta

Kanske en Leopardsnigel. Den lille grön gynnaren vet jag inget om.